Akce je sponzorována firmami:
H-test a.s. - distributor měřicích přístrojů a systémů pro průmysl, školství a telekomunikace
EDLIN, s.r.o. (Libiš) - zařízení a služby pro elektronovou a optickou mikroskopii

Mezinárodní workshop

header.jpg

Elektrotechnologie 2014

28. – 30. 5. 2014

Hotel Harrachovka, Harrachov, Česká republika

Vážené dámy, vážení pánové,

workshop "Elektrotechnologie 2014" je fórum pro výměnu zkušeností mezi pracovníky kateder elektrotechnologie a jim příbuzných kateder vysokých škol z České a Slovenské republiky i dalších pracovníků z průmyslové a vědeckovýzkumné sféry. Workshop poskytuje, v rámci jednání o pedagogických otázkách, vědeckovýzkumných otázkách, řešených projektech, problematice publikačních aktivit kateder, zahraničních stáží studentů i pracovníků kateder, možných spolupracích s tuzemskými podniky a institucemi i spolupracích se zahraničními univerzitami a vědeckovýzkumnými pracovišti, unikátní fórum pro výměnu zkušeností i navazování spolupráce mezi jednotlivými subjekty.

Tématické zaměření

  • Studijní programy zajišťující vzdělání v problematice materiálových, procesních a příbuzných disciplin a jejich případná modifikace
  • Modifikace studijních programů do budoucna
  • Projekty řešené jednotlivými pracovišti, směry současných výzkumných aktivit a dosažené výsledky
  • Průmyslové spolupráce a jejich výsledky
  • Zahraniční stáže studentů a pracovníků kateder, zahraniční spolupráce
  • Další tematické celky spojené s pedagogickou a vědeckovýzkumnou činností pracovišť
Příspěvky

Příspěvky (pokud jste je ještě nezaslali) zasílejte elektronicky na adresu sedlacek@fel.cvut.cz ve verzi Word a současně i v pdf, případně je přivezte přímo na workshop. Sborník na CD bude vydán po skončení workshopu. Všechny příspěvky zahrnuté do sborníku musí být (alespoň krátce) prezentovány. Formátování příspěvků bude provedeno organizátory workshopu.

Vložné

Vložné pokrývá organizační náklady, sborník, ubytování a stravné a činí Kč 2700,- . Žádáme kolegy ze Slovenska, aby uvedenou částku zaslali v Kč.
Vložné zasílejte na:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta elektrotechnická
Technická 2
16627 Praha 6
DIČ: CZ68407700
IČO: 68407700
Peněžní ústav: Komerční banka, Dejvická 5, 16059 Praha 6, Česká republika
Číslo účtu: 431725080217/0100
Variabilní symbol: 13113052014
IBAN: CZ91 0100 0000 4317 2508 0217
BIC code: KOMBCZPPXXX
Dovolujeme si požádat účastníky, aby úhradu provedli nejpozději do 16. května 2014.

Program workshopu

DATUM

ČAS

MÍSTO

AKCE

STŘEDA

28.5.2014

14:00

 

Příjezd a prezentace účastníků

15:00

Konferenční sál

Uvítání účastníků

15:30

Konferenční sál

Zahájení jednání

16:45

 

Coffee break

17:00

Konferenční sál

Prezentace firmy EDLIN – elektronové mikroskopy

18:30

Jídelna

Večeře

20:00

22:00

Konferenční sál

Diskuze u kulatého stolu – pedagogika, odborné praxe, zahraniční stáže

ČTVRTEK

29.5.2014

7:30

 

Snídaně

8:30

Konferenční sál

Prezentace firmy H test – měřicí přístroje

9:30

Konferenční sál

Jednání

10:15

 

Coffee break

10:30

Konferenční sál

Jednání

12:00

Jídelna

Oběd

14:00

 

Exkurze

18:00

Jídelna

Večeře

20:00

23:00

Konferenční sál

Diskuze u kulatého stolu – věda, výzkum, projekty,

publikování

PÁTEK

30.5.2014

8:00

 

Snídaně

9:00

Konferenční sál

Jednání, závěr workshopu

10:00

Jídelna

Farewell coffee

 

kontakty.png

Verze 71.1 naposledy upravil Martin Molhanec - 22/05/2014 - 07:33

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 2

Image
header.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 24/04/2014 (22kb )
Image
kontakty.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 24/04/2014 (14kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2014/04/24 08:45
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation