Katedra elektrotechnologie je zaměřena na oblast materiálů, technologických procesů a diagnostiky pro elektrotechnickou výrobu a různé aspekty elektrotechnické výroby – zejména na management kvality, sledování ekologických dopadů různých typů výrob, ekologické materiály, způsoby recyklace materiálů, diagnostiku fotovoltaických modulů a panelů, osazování a diagnostiku plošných spojů, diagnostiku výkonových aktivních i pasivních součástek a elektrotechnických zařízení, klimatické testy a sledování a odhad životnosti elektrotechnických výrobků.

Katedra se na tyto oblasti orientuje ve výzkumu, při spolupráci s průmyslem i v rámci vysokoškolské výuky - zejména v rámci bakalářských a magisterských studijních programů Elektrotechnika energetika a management a Inteligentní budovy. V doktorské etapě zajišťuje katedra postgraduální program Technologické systémy.

Katedra disponuje celou řadou laboratoří, zvláštní pozornost je věnována akreditované diagnostické laboratoři pro fotovoltaické systémy, laboratoři mikroskopie a laboratoři pro klimatické zkoušky.

Centrum pokročilé fotovoltaiky (CAP) vzniklo v roce 2016 jako součást Katedry elektrotechnologie za podpory Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu ČR. CAP sdružuje špičkové odborníky z ČVUT v Praze i ze zahraničí. Unikátní spojení odborníků z oblasti materiálů a architektury přináší nové příležitosti k využití fotovoltaiky. Podporou projektu CAP (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000464 Centrum pokročilé fotovoltaiky) byl položen základní kámen pro nastartování centra zaměřeného na propojení základního a aplikovaného výzkumu v oblasti fotovoltaiky.

koulebrezen.jpg
Mistr webu: Martin Molhanec


Verze 311.1 naposledy upravil Martin Molhanec - 22/10/2018 - 11:55

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 9

Image
animTEP.gif 1.1
PostedBy: K13113SkinEditor na 03/10/2008 (836kb )
Image
etgkoule.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 18/02/2009 (92kb )
PDF
Prezentace-oboru-2k7.pdf 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 20/02/2009 (780kb )
Image
prezentace-oboru.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 18/02/2009 (8kb )
Image
koulebrezen.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 26/03/2009 (92kb )
PDF
Prezentacemagisterskehoob~.pdf 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 07/02/2012 (805kb )
Image
VINmes.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 31/05/2018 (6kb )
Image
VINmes.big.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 31/05/2018 (102kb )
Image
VINmes3.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 31/05/2018 (24kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2008/08/24 15:46
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation