Katedra elektrotechnologie je zaměřena na oblast materiálů, technologických procesů a diagnostiky pro elektrotechnickou výrobu a různé aspekty elektrotechnické výroby – zejména na management kvality, sledování ekologických dopadů různých typů výrob, ekologické materiály, způsoby recyklace materiálů, diagnostiku fotovoltaických modulů a panelů, osazování a diagnostiku plošných spojů, diagnostiku výkonových aktivních i pasivních součástek a elektrotechnických zařízení, klimatické testy a sledování a odhad životnosti elektrotechnických výrobků.

Katedra se na tyto oblasti orientuje ve výzkumu, při spolupráci s průmyslem i v rámci vysokoškolské výuky - zejména v rámci bakalářských a magisterských studijních programů Elektrotechnika energetika a management a Inteligentní budovy. V doktorské etapě zajišťuje katedra postgraduální program Technologické systémy.

Katedra disponuje celou řadou laboratoří, zvláštní pozornost je věnována akreditované diagnostické laboratoři pro fotovoltaické systémy, laboratoři mikroskopie a laboratoři pro klimatické zkoušky.

koulebrezen.jpg

Prezentace naší katedry na YouTube!
Mistr webu: Martin Molhanec


Verze 303.1 naposledy upravil Martin Molhanec - 31/05/2018 - 16:50