Research groups

Photovoltaics

pv-logo.jpg
Tým se zabývá problematikou fyziky, konstrukce a technologie fotovoltaických článků, diagnostiky polovodičových článků a problematikou optimalizace fotovoltaických systémů. Dále tým zajišťuje provoz demonstračního fotovoltaického systému 3 kWp instalovaného na ČVUT FEL, na kterém provádí on-line monitorování a vyhodnocování vlivu provozních podmínek na činnost systému. Provozní údaje systému jsou zobrazovány na Internetu.

Material Diagnostics

diag-logo.png
Tým je zaměřen na vývoj diagnostiky pro hodnocení vlastností nových typů ekologických spojovacích materiálů pro elektrotechniku a elektroniku, zejména elektricky vodivých lepidel, ale i bezolovnatých pájek. Součástí práce týmu je vývoj nových typů elektricky vodivých lepidel, jejichž vodivou složkou je kombinace vodivých mikročástic a nanočástic.


Quality of Electric Energy

emc.gif
Tým se zabývá výzkumem zaměřeným na aktuální problematiku zajištění bezpečnosti a spolehlivosti elektrických zařízení s respektováním vlivů elektromagnetického rušení, zlepšování kvality odběru elektrické energie v systémech nízkého napětí zejména pro výkonové polovodičové měniče i jiné nelineární zátěže, a dále na zvyšování efektivnosti využívání elektrické energie napájecími zdroji.

Composite Material Diagnostics

dkm-logo.jpg
Warning: Chybí úvodní anotace. Prof. Bouda.
Environmentální zkušebnictví

eureka.gif
Environmentální inženýrství je interdisciplinární technický a vědecký obor, který zahrnuje činnosti, jako je určení degradaních činitelů prostředí a jejich parametrů, simulaci environmentálních účinků za řízených podmínek, stanovení účinků prostředí na systémy, výrobky, prvky a materiály. Cílem to činnosti je získat kvalitní a spolehlivý výrobek. V současném obdobi je tento cíl rozšířen o sledování charakteristik výrobku, které jsou v přímém vztahu k technickým a ekonomickým a ekologickým aspektům výrobku. Nejvíce je tento trend patrny v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Náš výzkumný tým se zaměřuje zejmena na degradační působení provozního prostředí na elektrotecký výrobek a jeho ekologický dopad na životní prostředí.

Vliv magnetického pole na biologické systémy

bio-logo.jpg
Warning: Chybí úvodní anotace. Doc. Kuba.


Tato stránka není oficiálně přístupná, protože stránky výzkumných týmů nejsou doposud oficiálně zpřístupněné.
Bohužel vedoucí jednotlivých výzkumných týmů nedodali anglické verze svých stránek, proto jsou tyto stránky doposud uzavřeny.
At present, this page is not officially opened for access. We still have not collected descriptions of all research teams.
Za obsah jednotlivých anotací jsou zodpovědní vedoucí jednotlivých výzkumných týmů.
Team leaders are responsible for the annotations of individual research teams.
Version 11.1 last modified by Martin Molhanec on 11/03/2014 at 12:36

Comments 0

No comments for this document

Attachments 11

Image
EMC01.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 14/09/2015 (4kb )
Image
diag-logo.png 1.1
PostedBy: Martin Molhanec on 11/02/2009 (59kb )
Image
pv-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec on 11/02/2009 (9kb )
Image
dkm-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec on 12/02/2009 (5kb )
Image
bio-logo.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec on 14/02/2009 (3kb )
Image
eureka.gif 1.1
PostedBy: Martin Molhanec on 13/02/2009 (4kb )
Image
KONDY.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 08/08/2014 (7kb )
Image
SVAL.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 29/07/2015 (9kb )
Image
EMC02.GIF 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 14/09/2015 (17kb )
Image
SOLAR.JPG 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 14/09/2015 (7kb )
Image
RLC.gif 1.1
PostedBy: K13113PowerUser on 19/09/2016 (144kb )
Welcome
Department
of Electrotechnology
K13113 Menu

Creator: Martin Molhanec on 2008/08/25 08:03
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation