Bakalářská etapa strukturovaného studia - nově akreditované programy

Studijní program Elektrotechnika energetika a management

závazné pro specializaci Aplikovaná elektrotechnika

B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
B1B13MVE1 Materiály a technologie pro výkonovou elektroniku
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku
B1B13VES Výroba elektrotechnických součástek
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení
B1BPROJ4 Bakalářský projekt
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje
BBAP15 Bakalářská práce

povinně volitelné pro specializaci Aplikovaná elektrotechnika

B1B13TPR Technologické projektování

závazné pro specializaci Elektrotechnika a management

B1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
B1B13MVE1 Materiály a technologie pro výkonovou elektroniku
B1B13TEP Technologické procesy pro elektrotechniku
B1B13VES Výroba elektronických zařízení
B1B13VVZ1 Výroba výkonových zařízení
B1BPROJ4 Bakalářský projekt
B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje
BBAP15 Bakalářská práce

povinně volitelné pro specializaci Elektrotechnika a management

B1B13SSE Solární systémy a elektrochemické zdroje

volitelné

B0B13ETM Elektrotechnické materiály
B0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
BVB13NNT Nanotechnologie
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
B0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky

volitelné pro všechny studijní programy

BVB13NNT Nanotechnologie
BVB13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice

Verze 209.1 naposledy upravil K13113EduEditor - 21/02/2019 - 12:09