Doktorská etapa

Disertační práce K13113

Studijní program Elektrotechnika a informatika

Obor elektrotechnologie a materiály

XP13MSD Modelování a simulace technologických procesů
XP13PED Plasty v elektrotechnice
XP13FPD Fyzika polovodičů
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika
XP13FDD Fyzika dielektrik
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů
XP13FCD Fotovoltaické systémy
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek
XP13SJD Systémy řízení jakosti
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost
XP13TPD Technologické procesy pro elektrotechnickou výrobu
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

Za informace zodpovídá: Karel Künzel

Verze 45.1 naposledy upravil K13113EduEditor - 11/06/2015 - 12:14

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

Image
post.jpg 1.1
PostedBy: K13113EduEditor na 19/09/2008 (28kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2008/08/24 23:49
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation