Doktorská etapa

Disertační práce K13113

Studijní program Elektrotechnika a informatika

Obor elektrotechnologie a materiály

XP13MSD Modelování a simulace technologických procesů
XP13PED Plasty v elektrotechnice
XP13FPD Fyzika polovodičů
XP13SID Software v průmyslovém inženýrství
XP13VTK Vakuová technika a kryotechnika
XP13FDD Fyzika dielektrik
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

XP13DFD Datová a funkční analýza výrobních systémů
XP13FCD Fotovoltaické systémy
XP13SSD Speciální metody stanovení jakosti součástek
XP13SJD Systémy řízení jakosti
XP13TND Technika nízkých teplot a supravodivost
XP13TPD Technologické procesy pro elektrotechnickou výrobu
XP12NM Nové materiály a jejich použití
XP13VVM Vývoj a výzkum materiálů

Za informace zodpovídá: Karel Künzel

Verze 45.1 naposledy upravil K13113EduEditor - 11/06/2015 - 12:14