Závěrečné práce

Nabídka závěrečných prací

Standardní nabídka

Témata závěrečných prací a rámcová témata hledejte prosím zde, na oficiálních stránkách fakulty pro vkládání závěrečných témat do KOS IS ZP

Speciální nabídka

Závazné směrnice fakulty

Doporučené podklady pro formální zpracování

Šablona pro LATEX/csplain

Na základě diskuse v AS ČVUT a FEL byla vytvořena nepovinná šablona pro závěrečné práce (BP/DP/disertace) pro csplain s využitím OPmac. Autorem šablony je Petr Olšák z Katedry matematiky. Názory, komentáře, rady a triky je možné vkládat a číst na diskuzním fóru FEL.

*ČSN 01 6910:2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory.

Další normy

  • ČSN ISO 7144:1997 Dokumentace – Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
  • ČSN ISO 690:1996 Dokumentace. Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura.
  • ČSN EN 80000-6:2009 Veličiny a jednotky – Část 6: Elektromagnetismus.
  • ČSN IEC 27-1:1995 Písmenné značky používané v elektrotechnice – Část 1: Všeobecně.
  • ČSN EN 61082-1:2007 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla.

Odevzdání prací

Závěrečná práce (diplomová nebo bakalářské) se odevzdává na katedře, na které bude student absolvovat státní závěrečné zkoušky a na které bylo zadání závěrečné práce schváleno. Nejpozději však v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku. Na katedře elektrotechnologie závěrečné práce přejímá pověřený pracovník pro závěrečné práce (Ing. Ivana Beshajová-Pelikánová, Ph.D.).

Student si zapisuje předmět bakalářská práce a nebo diplomová práce dle katedry vedoucího závěrečné práce. Zápočet z tohoto předmětu se uděluje dle zvyklostí dané katedry. Na katedře elektrotechnologie uděluje zápočet studentům pověřený pracovník pro závěrečné práce. Výjimku tvoří studenti Ing. Molhance - ten uděluje zápočet svým studentům sám.

Verze 100.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 30/03/2016 - 21:08

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

PDF
promoBP-DP.pdf 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 25/09/2011 (390kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2009/04/21 17:52
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation