podobenka.jpg

doc.,Ing.Ivan Kudláček, CSc.
docent
místnost: T2:B3-442
telefon: +420 2 2435 2212
email: kudlacek@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1954 – 1958 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha
 • 1958 – 1963 ČVUT fakulta elektrotechnická, katedra stavby el.strojů
 • 1963 - Obhajoba diplomové práce na téma "Zhodnocení vlivu vakua při zpracování izolantu z rekonstuované slídy", ČVUT FEL Praha
 • 1974 - Obhajoba dizertační práce na téma "Studie o vlivu zkondenzované vodní páry na elektrické povrchové vlastnosti plastických hmot znehodnocených klimatickými činiteli", ČVUT FEL Praha
 • 2001 - Obhajoba habilitační práce na téma "Koroze v elektrotechnice", ZČU Plzeň

Výuka na vysoké škole
 • 1967 – 1971 Univerzita 17. listopadu Praha, externí člen katedry tropikalizace, přednášky z oblasti vlivu prostředí na technické výrobky
 • 1978 – 1983 VŠSE Plzeň, externí přednášky v postgraduálním kurzu o problematice spolehlivosti el. zařízení
 • 1984 – 1991 ČVUT FEL Praha, externí přednášky o problematice degradačních procesů
 • 1992 – dosud ČVUT FEL Praha, přednášky z problematiky degradačních procesů, ekologie průmyslu a ekologie el. výroby

Ostatní pedagogická praxe
 • 1965 – 1967 Střední průmyslová škola spojové techniky Praha, učitel odborného předmětu elektrotechnologie

Vyučované předměty http://martin.feld.cvut.cz/~kudlacek/

Věda a výzkum

Vybrané publikace

Zahraniční zkušenosti

 • 1968 - Polsko, Institut elektrotechniky, Gdaňsk, Wroclaw, 6 týdnů
 • 1987 - SSSR, Akademie věd, Jakutsk, 2 týdny
 • 1987 - Vietnam, Akademie věd, Hanoi, Hočiminovo město, 4 týdny
 • 1989 - ČLR, Institut tropické technologie, Wuhan, Šanghaj, Kanton, 4 týdny

Odborné vedení
 • 2001 - Školitel specialista doktoranda Ing. Hamdy K. Elminra
 • 2004 - Školitel doktoranda Ing. Jana Weinzettla (doktorandskou práci obhájil v r. 2008)
 • 2008 - Školitel doktoranda Ing. Pavla Rokose
 • 2008 - Školitel doktoranda Ing. Pavla Žáka (doktorandskou práci obhájil v r. 2013)
 • 2015 - Školitel specialista doktoranda Ing. Jana Žáka

Řešitel nebo spoluřešitel velkých projektů
 • 1978 – 1980 Dílčí výzkumný úkol 04 státního programu P 14-123-203-08 "Urychlené zkoušky životnosti vybraných el. zařízení se zpřesněnými výroky o spolehlivosti a životnosti".
 • 1981 – 1986 Dílčí výzkumný úkol 02 státního programu P 03-119-403 "Prognostické a diagnostické metody spolehlivosti v elektrotechnice a elektronice".
 • 1986 – 1988 Státní výzkumný programu P 04-117-816 "Ochrana strojírenských a elektrotechnických výrobku proti ztíženým klimatickým podmínkám včetně tropických a arktických".
 • 1999 – 2002 Grant MKČR PK99P040PP028 "Monitorování vlivu prostředí na kulturní památky".
 • 2007 – 2010 Program EUREKA BESTPRODUCT-TENEEST

Spolupráce s průmyslem

Osobní aktivity

 • chalupaření
 • sportovní aktivita (plavání, jízda na kole)
 • fotografování, filmování
 • cestování po světě

Osobní stránky http://www.telenec.cz

Verze 44.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 13/01/2016 - 11:04

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

Image
podobenka.jpg 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 13/01/2016 (8kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2016/01/11 12:59
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation