Počítačová učebna

Možnosti využití laboratoře

Počítačová učebna Katedry elektrotechnologie je jedna z místností, do které se podívá každý student bakalářského studijního programu Elektrotechnika, energetika a management i každý, kdo se rozhodne pro studium EEM v magisterské etapě. Počítačová učebna je zaměřena nejen na ryze seminární výuku, ale i na seznámení studentů se základy číslicové logiky a řízení. Během úvodních kurzů mikroprocesorové techniky se studenti seznámí se základy programování jednočipových procesorů řady ST7/ST8 firmy ST Microelectronic. Dále se seznamují se základy HMI/SCADA systémů - například s prostředím ControlWeb. Kromě aplikací pro řízení a indikaci v průmyslu v reálném čase probíhá i projektová výuka - program EPLAN vhodný pro elektrotechnické projektování.

Vybavení učebny

V současné době se zde ve výuce setkáte především s těmito softwarovými nástroji:

  • Matlab - programovatelné prostředí pro vědecké numerické výpočty, modelování a simulace a pro zpracování naměřených dat či signálů,
  • Simulink - toolbox pro Matlab k simulování dynamických soustav a přechodných dějů,
  • EPLAN - nástroj pro návrh a projektování elektrických soustav, zařízení a rozvodů,
  • ControlWeb - program pro návrh řídicích systémů, vizualizaci průmyslových dispečerských systémů a řízení v reálném čase,
  • Wittness - simulační SW pro dynamické modelování výrobních, obchodních a logistických procesů a výrobních linek,
  • QC-Expert - interaktivní statistický nástroj pro off-line analýzu výrobních, laboratorních a ekonomických dat,
  • GaBi - softwarový nástroj pro modelování životního cyklu výrobků,
  • Formica - původně český nástroj pro tvorbu elektrických schémat a návrh desek plošných spojů.
V létě 2014 proběhla zatím poslední inovace v oblasti HW vybavení. V učebně je celkem 21 nových stanic Lenovo EDGE 73 Tower pro studenty a vyučujícího. Nainstalovány jsou Windows 7 Enterprise EN a nejnovější verze všech výše uvedených SW nástrojů. Součástí vybavení je nezbytná prezentační technika zahrnující mj. vizualizér. Výměna HW vybavení byla pořízena z rozvojového projektu "Modernizace počítačové učebny a IT prostředků na katedře elektrotechnologie" číslo 13113/105/1051405C000 RPMT 2014.

Předměty vyučované v této učebně

Do počítačové učebny naší katedry se podíváte při výuce předmětů A1M13SVS (Simulace výrobních systémů), A1M13JAS (Jakost a spolehlivost), A1B13PPS (Průmyslové počítačové systémy), A1M13EMP (Ekologie materiálů a procesů) a AE1M13JAS (Quality and Reliability), případně při práci na některé ze studentských prací, jako jsou práce bakalářské, diplomové, či studentské projekty.

Umístění učebny

Počítačovou učebnu s označením místnosti Z2:B1-226 naleznete v prvním patře budovy rektorátu ČVUT. Při vstupu do budovy z křižovatky ulic Zikova a Šolínova se místnost nachází na konci chodby po pravé straně schodiště. Pozor, po 19. hodině je nutné použít pouze vstup přes rektorát.

Z2-B1-226.PNG

Za informace zodpovídá: Karel Künzel

Verze 67.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 30/07/2015 - 09:39

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 2

Image
vyuka.jpg 1.1
PostedBy: K13113Editor na 16/12/2010 (90kb )
Image
Z2-B1-226.PNG 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 07/08/2014 (22kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2010/12/06 14:58
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation