Magisterská etapa strukturovaného studia - nově akreditované programy

Studijní program Elektrotechnika energetika a management

A1M13JAS Jakost a spolehlivost
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika

Obor Technologické systémy

A1M13SVS Simulace výrobních systémů
A1M13TP1 Projekt v týmu
A1M13TPR Technologické projektování
A1M13IND Projekt individuální
A1M13DIP Diplomová práce

Obor Ekonomika a řízení elektrotechniky

A1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
A1M13VEZ Výroba elektronických zařízení

Všechny obory

volitelné předměty

A0M13PRE Průmyslová elektronika
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů

všechny studijní programy

volitelné předměty

A0M13PRE Průmyslová elektronika
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů


Verze 86.1 naposledy upravil K13113EduEditor - 11/06/2015 - 12:11