Magisterská etapa strukturovaného studia - nově akreditované programy

Studijní program Elektrotechnika energetika a management

Povinné pro všecny specializace

B1M13JAS1 Jakost a spolehlivost

Povinné mimo Ekonomiku a řízení elektrotechniky

B1M13EKP Ekologie a materiály
B1M13ASS Aplikace solárních systémů

Povinně volitelné mimo Ekonomiku a řízení elektrotechniky

B1M13VSE Výkonové součástky v elektrotechnice

Povinné pro specializaci Technologické systémy

B1M13SVS Simulace výrobních systémů
B1M13MAD Kontrolní metody a testování v elektrotechnologii
B1M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů
B1M13IND Projekt individuální
BDIP25 Diplomová práce

Všechny obory

volitelné předměty

B0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
B0M13PRE Průmyslová elektronika
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
B0M13PEK Průmyslová ekologie
B0M13TPR Technologické projektování
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů

všechny studijní programy

volitelné předměty

B0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
B0M13PRE Průmyslová elektronika
B0M13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
B0M13PEK Průmyslová ekologie
B0M13TPR Technologické projektování
B0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
B0M13AEZ Aplikace elektrochemických zdrojů


Verze 89.1 naposledy upravil K13113EduEditor - 21/02/2019 - 12:05