Katedra elektrotechnologie

Varování: Studijní obor Technologické systémy - prezentace

Katedra elektrotechnologie zajišťuje výuku v bakalářském i magisterském programu Elektrotechnika, ekonomika a management a je garantem magisterského oboru Technologické systémy. Během studia se studenti seznámí s řadou oblastí, kam patří zejména:

Technology2.jpg

  • solární a výkonové polovodičové systémy vč. jejich elektromagnetické kompatibility,
  • elektrochemické zdroje a jejich aplikace,
  • výroba elektrotechnických součástek, zařízení a jejich speciální diagnostika,
  • ekologie průmyslu a technologických procesů,
  • měření a kontrola v elektrotechnické výrobě,
  • modelování a simulace výrobních procesů,
  • jakost a kvalita v elektrotechnické výrobě.

Na katedře je kladen důraz jednak na potřebné teoretické vědomosti, ale také na praktické zkušenosti. Proto je zde řada moderně vybavených laboratoří a učeben určených pro praktickou výuku studentů nejen při řešení jejich absolventských prací a projektů. Absolventi našeho oboru mohou pracovat v organizacích zaměřených na výrobu, na automatizaci výroby, na projektování, v dodavatelských organizacích, v organizacích zaměřených na ekologickou problematiku i v řadě dalších. Pokud si absolvent zvolí vědeckou dráhu, může pokračovat ve studiu v doktorském programu Elektrotechnolgie a materiály.

Varování:
Katedra na YouTube

Za informace zodpovídá: Karel Dušek, vedoucí katedry

Verze 61.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 07/11/2015 - 11:51

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

Image
Technology2.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 01/03/2009 (44kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2008/08/24 21:17
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation