sedlacek.JPG

Ing. Josef Sedláček, CSc.
odborný asistent, tajemník katedry
místnost: T2:B3-137
telefon: +420 2 2435 2373
email: sedlacek@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 1976 – VŠ, ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, obor elektrotechnologie
 • 1986 - CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie
Dosavadní praxe

 • od 2008 doposud, odborný asistent na Katedře elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze
 • od 1980 do 2008, odborný asistent na Katedře mechaniky a materiálů FEL ČVUT Praze
 • od 1978 do 1980, vědecká příprava na Katedře elektrotechnologie FEL ČVUT v Praze
 • 1977 vývojový pracovník TESLA Valašské Meziříčí
Odborné zaměření

Dielektrická spektroskopie plasmových nástřiků keramických materiálů a SPS materiálů, diagnostika materiálů pro elektrotechnické aplikace.

Členství v odborných orgánech

Člen oborové rady 2602V009 - "Elektrotechnologie a materiály"

Členství v odborných organizacích

 • Czech and Slovak Association for Crystal Growth
 • Nové materiály a technologie
Projekty

 • 1999 až 2001 grant MZe č. EP1999 "Studium vlastností mikrovlnných susceptorů" (řešitel na ČVUT FEL)
 • 2002 projekt MŠMT č. 333328/2002 – spoluřešitel
 • 2005 projekt FRVŠ č. 2525/2005 - spoluřešitel
 • 1999 - 2004 Výzkumný záměr MŠMT, MSM210000021, Diagnostika materiálů, spoluřešitel
 • 2005 - 2012 Výzkumný záměr MŠMT, MSM6840770021, Diagnostika materiálů, spoluřešitel
Výuka

 • B0B13ETM - Elektrotechnické materiály, přednášky a cvičení,
 • B0M13MTE - Materiály a technologie pro elektrotechniku, přednášky a cvičení,
 • A1B13MVE - Materiály pro výkonovou elektrotechniku, přednášky a cvičení,
 • AE1B13MVE - Materials for Power Electrical Engineering, cvičení,
 • A2B13PEL - Průmyslová elektrotechnika, cvičení,
 • AE2B13PEL - Industrial Electrical Engineering, cvičení,
 • B0B13SPE - Svařování a pájení v elektrotechnice, přednášky a cvičení.
Školitel 2 doktorandů.

Publikační činnost za posledních 5 let

Je spoluautorem 6 autorských osvědčení, H index = 5.

 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics Zr0.8Sn0.2TiO4. Materials Science. 2016, 22(3), s. 435-439. ISSN 1392-1320. Dostupné z: http://www.matsc.ktu.lt/index.php/MatSc/article/view/8767
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., et al. Barium titanate nanometric polycrystalline ceramics fired by spark plasma sintering. Ceramics International. 2016, 42(14), s. 15989-15993. ISSN 0272-8842.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., a PALA, Z. Dielectric and electrochemical properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. Ceramics International. 2016, 42(6), s. 7183-7191. ISSN 0272-8842.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., a PALA, Z. Dielectric properties through-thickness mapping on extremely thick plasma sprayed TiO2. In: Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education - DMSRE 25. Kežmarské Žľaby, 31.08.2015 - 04.09.2015. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth. 2015, s. 15. ISBN 978-80-89597-28-4.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J.et al. Study on the plasma sprayed amorphous diopside and annealed fine-grained crystalline diopside. Ceramics International. 2015, 41s. 10578-10586. ISSN 0272-8842. Dostupné z: http://www.elsevier.com/locate/ceramint
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J. et al. Calcium titanate (CaTiO3) dielectrics prepared by plasma spray and post-deposition thermal treatment. Materials Research Bulletin. 2015, 72s. 123-132. ISSN 0025-5408. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540815300623
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., a PALA, Z. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings after thermal posttreatment. Ceramics International. 2015, 41(6), s. 7453-7460. ISSN 0272-8842.
 • DRÁPALA, J., SEDLÁČEK, J. et al. New types of lead-free solders and their properties. In: METAL 2012 Conference proceedings. METAL 2012 21st International Conference on Metalurgy and Materials. Brno, 23.05.2012 - 25.05.2012. Ostrava: Technická universita Ostrava - Vysoká škola báňská. 2012, s. 1455-1466. ISBN 978-80-87294-31-4.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J., a PALA, Z. Structure and properties of plasma sprayed BaTiO3 coatings after thermal posttreatment. Ceramics International. 2015, ISSN 0272-8842.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J. et al. Study on the Plasma Sprayed Diopside. In: Vrstvy a povlaky 2014. Vrstvy a povlaky 2014. Rožnov pod Radhoštěm, 20.10.2014 - 21.10.2014. Trenčín: Kníhviazačstvo s. r. o.. 2014, s. 23-28. ISBN 978-80-970824-3-7.
 • SEDLÁČEK, J., et al. Spark Plasma Sintering of Dielectric Ceramics ZrSnTiO4. In: Development of Materials Science in Research and Education. Development of Materials Science in Research and Education. Kežmarské Žĺaby, 09.09.2013 - 13.09.2013. Slovenská technická univerzita v Bratislave. 2013, ISBN 978-80-970896-5-8.
 • SEDLÁČEK, J., et al. Dielectric properties of CaTiO3 coatings prepared by plasma spraying. Surface Engineering. 2013, 29(5), s. 384-389. ISSN 0267-0844. Dostupné z: http://www.ingentaconnect.com/content/maney/se/2013/00000029/00000005/art00012#expand/collapse.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J. et al. Phase Stabilization in Plasma Sprayed BaTiO3. Ceramics International. 2013, 39(5), s. 5039-5048. ISSN 0272-8842. Dostupné z: http://www.elsevier.com/locate/ceramint.
 • CTIBOR, P. a SEDLÁČEK, J. Selected aspects of dielectric behavior of plasma sprayed titanates. Journal of Advanced Ceramics. 2012, 1s. 50-59. ISSN 2226-4108.
 • SEDLÁČEK, J., CTIBOR, P., a KOTLAN, J. Dielectric properties of calcium titanate prepared by plasma spraying techniques. In: DEVELOPMENT OF MATERIALS SCIENCE IN RESEARCH AND EDUCATION. Lednice, 03.09.2012 - 07.09.2012. Prague: Czechoslovak Association for Crystal Growth. 2012, s. 39. ISBN 978-80-260-2357-9. Dostupné z: http://dms.fzu.cz/22/printables/absbook.pdf.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J. et al. Titanium Dioxide Coatings Sprayed by a Water-Stabilised Plasma Gun (WSP) with Argon and Nitrogen as the Powder Feeding Gas: Differences in Structural, Mechanical and Photocatalytic Behavior. Journal of Thermal Spray Technology. 2012, 21(1), s. 425-434. ISSN 1059-9630.
 • CTIBOR, P., SEDLÁČEK, J. et al. Microstructure and Properties of Plasma Sprayed Lead Zirconate Titanate (PZT) Ceramics /online/. Coatings. 2012, 2012(2), s. 64-75. ISSN 2079-6412. Dostupné z: http://www.mdpi.com/journal/coatings/.
Verze 13.1 naposledy upravil K13113PowerUser - 06/10/2016 - 21:06

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

Image
sedlacek.JPG 1.1
PostedBy: K13113PowerUser na 06/10/2016 (6kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2016/10/05 21:24
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation