Ing. Ladislava Černácerna.jpg
Pracovník pro vědu a výzkum a vedoucí akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů (LDFS)
místnost: T2:B3-140
telefon: +420 2243 2090, +420 2243 5811
email: ladislava.cerna@fel.cvut.cz

Vzdělání

 • 2005 – dosud ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
  • Obor: Silnoproudá elektrotechnika – Bc., Ing.
  • Obor: Elektrotechnologie a materiály (doktorské studium)
 • 2001 – 2005 Střední odborná škola a střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky Kolín
  • Obor: Mechanik-elektronik: Číslicová a řídicí technika - maturita

Výuka - zima 2016

 • cvičící v oblasti výkonových polovodičových součástek, fotovoltaiky, elektrochemických zdrojů
 • přednášející v oblasti elektrochemických zdrojů
 • vedoucí závěrečných prací (bakalářské, diplomové)

Věda a výzkum

 • Ing. Ladislava Černá se zabývá diagnostikou fotovoltaických (PV) systémů, zejména pak PV modulů. Dále se zabývá projektovým managementem, systémy kvality (zejména ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a auditováním SM) a veřejnými zakázkami.

Vybrané publikace

 • FINSTERLE, T., et al. Degradace tenkovrstvých modulů. In: 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 37. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 18.05.2016 - 20.05.2016. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2016, s. 33-36. ISBN 978-80-02-02653-2.
 • ČERNÁ, L. a FINSTERLE, T. Economic Balance of Disposal of Photovoltaic Modules Installed in the Czech Republic [online]. In: HUSNÍK, L., ed. Proceedings of the 20th International Scientific Student Conferenece POSTER 2016. 20th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha, 24.05.2016. Praha: Czech Technical University in Prague. 2016, ISBN 978-80-01-05950-0.
 • FINSTERLE, T., ČERNÁ, L., a BENDA, V. Účinnost fotovoltaických modulů v podmínkách ČR. In: 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vyškov, 13.05.2015 - 15.05.2015. Praha: Česká elektrotechnická společnost. 2015, s. 34-37. ISBN 978-80-02-02593-1.
 • FINSTERLE, T., et al. PID efekt na fotovoltaických elektrárnách. Energetika. 2015, 65(12), s. 659-661. ISSN 0375-8842.
 • ČERNÁ, L., et al. A Simple Method of Evaluating Thermograms of Photovoltaic Modules [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 - 18.09.2015. Munich: WIP - Renewable Energies. 2015, s. 2035-2036. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • HRZINA, P., et al. Method of Reducing Losses of PV Power Plants Based on CIGS Technology with Transformerless Inverters [online]. In: EU PVSEC 2015 Proceeding. 31st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition. Hamburg, 14.09.2015 - 18.09.2015. Munich: WIP - Renewable Energies. 2015, s. 2384-2386. ISBN 3-936338-39-6. Dostupné z: https://www.eupvsec-proceedings.com
 • ČERNÁ, L., et al. Using Measurement of AC Parameters for CIGS PV Modules Degradation Studying. In: 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS - PROCEEDINGS. 2014 29th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROELECTRONICS. Bělehrad, 12.05.2014 - 14.05.2014. Piscataway: IEEE - Electron Devices Society. 2014, s. 307-310. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4799-5296-0.
 • ČERNÁ, L., et al. Termografie ve fotovoltaice. Energetika. 2014, 64(8-9), s. 440-442. ISSN 0375-8842.
 • ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Students' projects at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: MOLHANEC, M. a BENDA, V., eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 27.03.2014 - 28.03.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2014, s. 36-38. ISBN 978-80-01-05477-2.
 • HRZINA, P., ČERNÁ, L., a BENDA, V. From Basic Knowledge to Diagnostics. In: MOLHANEC, M. a BENDA, V., eds. Proceedings of the 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV'14. 7th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Praha, 27.03.2014 - 28.03.2014. Praha: České vysoké učení technické v Praze. 2014, s. 57-59. ISBN 978-80-01-05477-2.
 • ČERNÁ, L., et al. DIAGNOSTIKA FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ S VYUŽITÍM STŘÍDAVÝCH METOD MĚŘENÍ [online]. In: Sborník příspěvků z 8.ČFVK. 8. Česká fotovoltaická konference. Brno, 14.05.2013 - 15.05.2013. 2013
 • ČERNÁ, L., et al. Ekonomické a technologické trendy ve fotovoltaice. In: Sborník odborná konference Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizačn soustavy. PODĚBRADY 2013 - Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy - 18. ročník. Poděbrady, 19.11.2013 - 20.11.2013. Praha: EGÚ Praha Engineering a.s.. 2013, ISBN 978-80-87774-10-6.
 • ČERNÁ, L., et al. Diagnostics of PV Modules Using Time Domain Reflectometry [online]. Transaction on Electrical Engineering. 2013, 2(4), s. 106-108. ISSN 1805-3386.
 • ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Laboratory Exercises in Teaching Solar Systems at the Department of Electrotechnology CTU FEE Prague. In: BENDA, V. a MOLHANEC, M., eds. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. 6th International Workshop on Teaching in Photovoltaics. Prague, 22.03.2012 - 23.03.2012. Praha: Nakladatelství ČVUT. 2012, s. 49-52. ISBN 978-80-01-05022-4.
 • ČERNÁ, L., BENDA, V., a MACHÁČEK, Z. A Note on Irradiance Dependence of Photivoltaic Cell and Module Parameters. In: Proceedings MEIL 2012. MIEL 2012 : 28th International Conference on Microelectronics. Niš, 13.05.2012 - 16.05.2012. Piscataway: IEEE. 2012, s. 273-276. ISSN 2159-1660. ISBN 978-1-4673-0238-8.
 • ČERNÁ, L. a MUSÁLEK, L. Modelling of Photovoltaic Modules. In: POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. POSTER 2012 - 16th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague, 17.05.2012. Praha: Czech Technical University in Prague. 2012, s. 1-4. ISBN 978-80-01-05043-9.
 • ČERNÁ, L., HRZINA, P., a BENDA, V. Diagnostika fotovoltaických modulů. In: 7. Česká fotovoltaická konference - Sborník příspěvků. 7. Česká fotovoltaická konference. Brno, 03.05.2012. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency, o.p.s.. 2012, s. 1-5. ISBN 978-80-260-2232-9.
 • ČERNÁ, L., MACHÁČEK, Z., a BENDA, V. Determination of recombination centers in c-Si solar cells from dark I-V characteristics. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 11.05.2011 - 15.05.2011. Košice: Technical University of Košice. 2011, s. 172-175. ISBN 978-1-4577-2111-3.
 • MACHÁČEK, Z., ČERNÁ, L., a BENDA, V. Electrical parameters of c-Si and CIS photovoltaic cells in dependence on temperature and irradiance. In: 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. 34th International Spring Seminar on Electronics Technology. Tatranská Lomnica, 11.05.2011 - 15.05.2011. Košice: Technical University of Košice. 2011, s. 492-496. ISBN 978-1-4577-2111-3.
 • ČERNÁ, L., KUŘÍK, O., a BENDA, V. Zařízení pro měření neosvětlených fotovoltaických článků. [Funkční vzorek]. 2010
 • ČERNÁ, L. a MACHÁČEK, Z. Měření voltampérových charakteristik neosvětlených fotovoltaických křemíkových krystalických článků. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava. Brno, 10.11.2010 - 13.11.2010. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s.. 2010, s. 33.
 • ČERNÁ, L., MACHÁČEK, Z., a BENDA, V. Fotovoltaické pracoviště na ČVUT-FEL. In: Sborník příspěvků z 5. České fotovoltaické konference. 5. Česká fotovoltaická konference a výstava. Brno, 10.11.2010 - 13.11.2010. Rožnov pod Radhoštěm: Czech RE Agency o.p.s.. 2010, s. 55.

Řešené projekty

 • 2013 Řešitel SGS13/070/OHK3/1T/13 Diagnostika fotovoltaických modulů s využitím střídavých metod měření
 • 2012 Řešitel SGS12/062/OHK3/1T/13 Diagnostika fotovoltaických systémů
 • 2010 - 2011 člen řešitelského týmu SGS10/162/OHK3/2T/13, Benda, V. Diagnostika fotovoltaických systémů

Spolupráce s praxí

 • Vzhledem k pozici vedoucího LDFS je spolupráce s praxí hlavní aktivitou. Spolupráce probíhá v několika rovinách - od rutinních zakázek po specializované projekty, kdy jsou např. vyvíjeny a aplikovány nové diagnostické metody.

Organizování konferencí, seminářů a kurzů

 • od roku 2010 spoluorganizuje mezinárodní seminář IWTPV a konferenci ISPS

Jazykové znalosti

 • česky, rodný jazyk
 • anglicky, aktivně
 • německy, částečně
Verze 4.1 naposledy upravil Martin Molhanec - 05/09/2016 - 16:48

Komentáře 0

Žádné komentáře pro tento dokument

Přílohy 1

Image
cerna.jpg 1.1
PostedBy: Martin Molhanec na 05/09/2016 (6kb )

Vytvořil: Martin Molhanec - 2016/09/05 16:45
Copyright Department of Electrotechnology of CTU FEE in Prague
XWiki Enterprise 1.5.11446 - Documentation